Over

Ik ben een enthousiaste en gedreven humanisticus, docent en journalist die haar ervaring in de journalistiek en humanistiek inzet om mensen te leren filosoferen en de juiste vragen te stellen. Zo ontstaan visieontwikkeling en praktisch uitvoerbare handelingsmogelijkheden.

Ik verzorg leerzame en prikkelende lessen, dialogen en workshops voor scholieren, studenten, docenten, young professionals en professionals in kennissessies. Deze gaan over levensbeschouwing, praktische en toegepaste filosofie, didactiek en toegepaste humanistieke vaardigheden zoals presenteren, reflecteren en het begeleiden van groepsprocessen. Daarbij kun je denken aan het voorbereiden en uitvoeren van een groepsgesprek, vergadering of didactische setting. Daarnaast schrijf ik artikelen, essays en opiniestukken.

Stuur mij een e-mail om te kijken wat ik voor uw school, opleidingsinstituut of organisatie kan betekenen.

Want: “Er bestaat geen verschil tussen wie zichzelf ontwikkelt, en wie invloed uitoefent op de wereld”  – J.W. von Goethe

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>