Category Archives: Didactiek en pedagogiek

De school als school voor het leven

Integratie van existentiële vraagstukken in openbaar middelbaar onderwijs via morele vorming als secundair leerproces in de kernvakken – een voorstel voor een nieuwe onderwijspraktijk 

Als ik u vraag of u een goede leerling was op de middelbare school, dan zult u meteen denken aan uw cijfers. ‘Ja, die waren redelijk goed’, of: Nee, die vier voor wiskunde en een mager zesje voor Engels….’ U denkt misschien ook nog even aan uw brave gedrag, of dat moment waarop u de leraar op de kast joeg met een gekke grap. U denkt vast niet aan de momenten die bepalend waren voor uw identiteit, de momenten waarop u kritisch leerde nadenken, waarbij u in relatie tot de stof meer over de wereld leerde…Nee. Een goede leerling is een brave leerling die hoge cijfers haalt. Zo was het in ieder geval op mijn middelbare school, en zo is het ook op de school waar ik lesgeef. Zo’n goede leerling heeft zijn huiswerk af, neemt de aangeboden lesstof tot zich en is niet lastig in de klas. Voor lastige leerlingen hebben we weinig tijd, want het curriculum moet doorgewerkt worden. De vraag is of je dan hebt wat je wil: een duurzaam, waardevol leerproces. Is het goed dat leerlingen voornamelijk kwantificeerbare processen doormaken? Laten levensvragen zich wel zo makkelijk wegduwen door de focus op meetbaarheid en cijfers, en moeten wij als docenten en scholen willen dat die levensvragen weggeduwd worden? Of moeten we de levensvragen juist door het curriculum heen weven en er voor gaan staan dat een voorbereiding op ‘een leven lang leren’ ook ‘leren over het leven’ is?

Continue reading