Essays en lezingen

Over de waarde van levensbeschouwing en filosofie in het openbaar onderwijs

Posted on

| Deze speech is op 22 juni 2016 uitgesproken op de diploma-uitreiking Bevoegdheid Levensbeschouwelijke Communicatie/Filosofie van pabo-studenten van de Saxion Hogeschool | Beste studenten, Vandaag is een bijzondere dag voor jullie. Jullie hebben je diploma behaald om het vak Levensbeschouwelijke Communicatie en Filosofie te kunnen doceren op basisscholen. En daarmee zijn jullie stuk voor stuk […]

Essays en lezingen

Wie nergens voor staat, valt voor alles

Posted on

| Een reactie op de reflectie van een student van de Saxion Hogeschool Pabo, die zich na een interlevensbeschouwelijke dialoog waarin ik het humanisme vertegenwoordig afvraagt: “Waarom moet het een naam hebben?” | Een student van de Saxion Hogeschool Pabo reflecteert op de interlevensbeschouwelijke dialogen van februari 2016 waarin ik het humanisme vertegenwoordig: “Humanist. Ik […]

Essays en lezingen

Gelijkheid raakte ondergeschikt

Posted on

Over autonomie en gelijkwaardigheid in het eerste scheppingsverhaal en macht in het tweede scheppingsverhaal – en de dominantie van het tweede scheppingsverhaal in ons moderne mensbeeld, wereldbeeld en godsbeeld. De bijbel kent twee scheppingsverhalen. Beiden zijn te vinden in het boek Genesis, hoofdstuk 1 t/m 3 . Deze twee verhalen staan dicht op elkaar in […]

Essays en lezingen

Midwinterlezing HV: Van ‘egoïstisch denken, individueel leven’ naar ‘zelf denken, samen leven’

Posted on

| Deze lezing is op 13 december 2015 uitgesproken als Midwinterlezing van het Humanistisch Verbond | ‘Zelf denken, samen leven. U kent het vast: dit is het credo van het Humanistisch Verbond. In dit ideaal wordt omvat waar het humanisme als levensbeschouwing, als sociaal-politieke beweging en als waardenkader voor de seculiere mens voor staat: De […]

Essays en lezingen

De mens Mohammed

Posted on

Hoe dacht Mohammed eigenlijk over gelijkwaardigheid, over vrijheid van meningsuiting, over zelfbeschikking en over de eigen verantwoordelijkheid van mensen? Dit zijn waarden die stammen uit de humanistische denktraditie die de mens en zijn vermogen om kritisch te denken centraal stelt. Humanistische tradities zijn de dragers van de kernwaarden van onze democratie, zoals vrijheid van meningsuiting, […]

Essays en lezingen

Het Nieuwe Werken in perspectief van Jurgen Habermas

Posted on

Het organisatieconcept Het Nieuwe Werken draagt belangrijke elementen in zich om de rationaliteitstheorie van Jurgen Habermas te kunnen praktiseren. Het Nieuwe Werken biedt de mogelijkheid om de interferentie tussen systeem en leefwereld te bewerkstelligen, en om tot een ideale gesprekssituatie te komen die vereiste is voor kritiseerbare juistheidclaims als hoogste vorm van rationaliteit in de […]

Essays en lezingen

Vrouwenpower

Posted on

Vrouwenemancipatie wordt wel eens de graadmeter van democratie genoemd. Deelname van vrouwen op verschillende maatschappelijke, sociale en politieke terreinen laat zien hoe vooruitstrevend een land is. Hier in Nederland kunnen vrouwen vrijelijk participeren in de journalistiek. In landen met gedeeltelijke, of nog erger, geen persvrijheid zijn relatief gezien een stuk minder vrouwen actief. En het […]