Didactiek en pedagogiek

Levensbeschouwing: Leren leven

Een stukje uit het hoofdstuk: ‘Levensbeschouwing: Leren leven – Levensbeschouwing en godsdienst op de pabo‘ – voor de Kennisbasis Lerarenopleiders, inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen van VELON, de Vereniging van Lerarenopleidingen (2017).

Over de aard en de noodzaak van levensbeschouwelijke ontwikkeling: 

“Om vrij en verantwoordelijk te kunnen handelen is het van belang dat je goed van jezelf weet wie je bent en hoe je in het leven staat. Dat je weet wat jij een goed leven vindt, voor welke overtuigingen en waarden je staat, wat je gevoelens zijn, wat integer en betrouwbaar handelen is, wat jij verstaat onder een goede relatie, bij welke mensen jij je thuis voelt.

Al deze vragen zijn levensbeschouwelijk  van aard. Als leraar ga je in het vak levensbeschouwing met de kinderen op onderzoek. Je maakt gebruik van oude en nieuwe bronnen waarin mensen die lang over deze vragen hebben nagedacht hun verhaal doen. Jij helpt het kind te ontdekken hoe je goed met elkaar omgaat, wat goed ruzie maken is, hoe je zelf beslist of iets waar is, of je van iemand kunt houden als je boos op hem bent, of er leven na de dood is, hoe je omgaat met geluk en ook met ongeluk, en hoe andere mensen dat doen.”