Didactiek en pedagogiek

Onderwijs is meesterwerk – goed didactisch en pedagogisch handelen in de klas

Een stukje uit het hoofdstuk ‘ Onderwijs is meesterwerk – goed didactisch en pedagogisch handelen in de klas’ voor het boek ‘Nieuwkomers op school – onderwijs als startpunt voor een betere toekomst’ van uitgeverij Pica (2016).

 

Onderwijs is meesterwerk – goed didactisch en pedagogisch handelen in de klas

Dieuwke van der Wal en Anouk Tijnagel

 

__________________________________________________________________________________

Over de auteurs:

Dieuwke van der Wal en Anouk Tijnagel zijn conceptbegeleiders bij IMC Weekendschool. Zij zijn gespecialiseerd in pedagogiek en didactiek in ervaringsgericht en moreel vormend onderwijs aan kinderen en jongeren uit aandachtswijken in Nederland en aan kinderen in taalklassen voor nieuwkomers. Zij schrijven vanuit pedagogische, onderwijskundige en onderwijsfilosofische kennis en vanuit hun ervaring met het concept en de praktijk van IMC Weekendschool. Door IMC Weekendschoolonderwijs verbreden kinderen hun toekomstperspectieven, vergroten ze hun zelfvertrouwen en verstevigen ze hun verbinding met de Nederlandse samenleving.

__________________________________________________________________________________

Nieuwkomerskinderen brengen allemaal iets nieuws mee de klas in. De kinderen komen uit alle windstreken. Zij hebben hun eigen identiteit, etniciteit, cultuur, taal en levensverhaal. Het onderwijssysteem in hun thuisland is anders dan het Nederlandse. Sommige kinderen hebben jarenlang goede scholing gehad, anderen verkeerden in oorlog en armoede. Voordat zij in een taalklas kwamen, hadden ze soms jaren geen onderwijs gehad.

Het lijkt zo op het eerste gezicht een grote opgave: een veilige klas vormen, waarin goed geleerd kan worden, van een groep kinderen met grote onderlinge verschillen in taalontwikkeling, levensverhaal, gebruiken, verwachtingen, en soms ook leeftijd en ontwikkelingsfase. Dit vraagt van jou als docent dat je je pedagogisch en didactisch handelen goed doordenkt en afstemt op de kinderen in je klas. Onderwijs is meesterwerk. Met de aandacht, creativiteit en verbeelding van een kunstenaar werk je met de leerlingen en schets je vergezichten en voorwaarden om samen te kunnen leren. Je vormt jezelf als meester door in de klas te blijven experimenteren, reflecteren en communiceren. Hoewel dit een creatief proces is, zijn er wel degelijk richtingaanwijzers in het vormen van je meesterschap bij het werken met nieuwkomerskinderen. In dit hoofdstuk worden deze richtingaanwijzers beschreven. Deze kun je gedurende de hele dag inzetten; of je nu een taalkundige werkvorm uitvoert, het nieuws van de dag met hen bespreekt of een spelletje met hen speelt.

Meer weten? Bijvoorbeeld over hoe je werkt vanuit de universaliteit van alle kinderen, hoe je veiligheid biedt, hoe je verbondenheid bevordert of hoe je nieuwsgierigheid prikkelt en plezier stimuleert? Lees verder in het boek ‘Nieuwkomers op school – onderwijs als startpunt voor een betere toekomst’.

fullsizerender-7