Ervaring

Pedagogische, didactische en levensbeschouwelijke publicaties:

Ghostwriting voor diverse politici op het gebied van onderwijs en samenleving | 2017 – 2020

Adviseur op pedagogiek, didactiek en morele vorming voor het boek ‘Waarom zijn wij Nederlander? Handboek maatschappelijke en sociale thema’s voor docenten en onderwijsprofessionals’ | Samira Bouchibti | Gemeente Den Haag | Publicatie juni 2018

Adviseur en redacteur op het thema humanisme voor het boek ‘Inleiding identiteit en burgerschap’ | Jos van Remundt en Marleen Boon | Uitgeverij Boom | Publicatie april 2018

Ontwerper en auteur LEF-onderwijs: Levensbeschouwing, ethiek en filosofie. Ontwikkeling van het LEF-concept, de zeven LEF-competenties en de LEF-werkvormen. Zie www.LEFonderwijs.nl.

Auteur bijdrage Bildungkalender 2019 | Internationale School voor Wijsbegeerte | Publicatie eind 2018

Co-auteur Kennisbasis Lerarenopleider – Vakdidactiek Levensbeschouwing Primair Onderwijs, samen met Jos van Remundt en Charles Vandalon | VELON Vereniging van Lerarenopleiders | Publicatie maart 2017

Auteur ‘Onderwijs is meesterwerk – goed didactisch en pedagogisch handelen in de klas’ in het boek ‘Nieuwkomers op school – onderwijs als startpunt voor een betere toekomst’, samen met Anouk Tijnagel | IMC Weekendschool en uitgeverij Pica | Publicatie december 2016

Auteur ‘Maak het onderwijs bewust van haar belang voor het democratisch project’ | Zindroom, universiteitsblad van de Universiteit voor Humanistiek | Nr 4. 2015-2016

Auteur ‘De mens Mohammed’ | Mohammed Glossy | Publicatie 1 oktober 2015

 

Lessen, dialogen en onderwijsontwikkeling:

Fons Vitae Lyceum | Onderwijsontwikkeling en docent LEF – levensbeschouwing ethiek en filosofie – www.LEFonderwijs.nl | 2017, 2017-2018

Saxion Hogeschool | Docent ‘Geschiedenis en praktijk van het humanisme’ (Pabo – specialisatie Levensbeschouwing) | 2015 – 2018

Saxion Hogeschool | Examinator module ‘Openbaar onderwijs – Levensbeschouwelijke communicatie / filosofie (Jaar 3 – Pabo) | 2014 – 2018

IMC Weekendschool | Klassencoördinator IMC Weekendschool On Tour Haarlem: ontwikkeling van lessen en pedagogische en didactische begeleiding van moreel, academisch en cultureel vormend onderwijs voor kinderen die nieuw zijn in Nederland | 2016 – 2017

IMC Weekendschool | Didactische en pedagogische trainingen, supervisie, lesobservaties en begeleiding van docenten, onderwijsontwikkeling, beleidsontwikkeling en klankbord voor directie en docenten | 2016, 2017

Saxion Hogeschool | Forumdocent interlevensbeschouwelijke dialoog (Jaar 3 – Pabo) | 2014 – 2017

Universiteit voor Humanistiek | Co-docent Educatieve Beroepsvaardigheden (MA 2 – Humanistiek) | 2015 – 2016

Universiteit voor Humanistiek | Theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing: humanisme, jodendom, christendom en islam (Premaster – Humanistiek en Zorgethiek en beleid) | 2015 – 2016

Universiteit voor Humanistiek | Arbeidsmarktoriëntatie (Bachelor 3 – Humanistiek) | 2014 – 2015

Christelijk Lyceum Veenendaal | Docent Levensbeschouwing; sociaal-emotionele ontwikkeling op het gebied van levensbeschouwelijke dimensies / cognitieve kennisoverdracht over islam, hindoeïsme en boeddhisme (bovenbouw havo en vwo) | 2014 – 2015

Universiteit voor Humanistiek | Groepsdynamica en Leiderschap (Bachelor 2 en Premaster – Humanistiek) | 2013 – 2014

Trainingen, coaching, gespreksleiding en lezingen

Academische Pabo / De Nieuwe Poort Amsterdam | Training ‘Humanisme en filosofisch reflecteren’ | 2017

IMC Weekendschool | Training en coaching van docenten op het gebied van didactiek en pedagogiek | 2016, 2017

Universiteit voor Humanistiek | Interviewtraining Kwalitatief Onderzoek (Bachelor 1 – Humanistiek) | 2015 – 2016

Humanistisch Verbond | Midwinterlezing ‘Van ‘egoïstisch denken, individueel leven’ naar ‘zelf denken, samen leven’ | 13 december 2015

Universiteit voor Humanistiek | Presentator en gespreksleiding Studium Generale | 2015

Universiteit Utrecht | Schrijf- en presentatievaardighedentraining aan de genomineerden van de Vliegenthart-scriptieprijs | 2015

Mentoraat Universiteit voor Humanistiek | Training ‘Goede feedback geven’ (Bachelor 1 – Humanistiek) | 2015

De Proefplaats | Training, werkvormontwikkeling en communicatie | 2014 – 2015

Ministerie van Veiligheid en Justitie | Humanistisch Raadsvrouw IO | 2013 – 2014

Universiteit voor Humanistiek / De HumanistiekFabriek | Initiator, presentator en gespreksleider arbeidsmarktoriëntatietraject De HumanistiekFabriek | 2013 – 2014

Van der Hoevenkliniek (TBS) | Buitenstaandersperspectief-deelnemer gespreksgroep Voorbij de ontdekking (vrijwilligersbasis) | 2012


Journalistiek en media:

Owhatacongress.nl/Owateenverhaal.nl/Immehard.nl (u.c.) | Webdesign, SEO en tekst in WordPress | 2021

RTV Utrecht | Redacteur nieuws en varia, producer, floormanager, regisseur | 2010 - 2015

Universiteit voor Humanistiek | Webredacteur en concentcreator www.25jaaruvh.nl | 2013-2014

SBS Productions | Redacteur | 2011, 2012

Opleiding:

In 2012 ben ik afgestudeerd in de journalistiek met een 10 op het onderwerp beroepsethiek.

In 2016 heb ik de driejarige WO-master Humanistiek afgerond met een onderzoek naar de ervaren effecten van moreel beraad op de cultuur van een organisatie, beoordeeld met het cijfer 7,8.

Ik ben daarnaast in het bezit van de eerstegraads lesbevoegdheid Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing, behaald met een 8,0.

Bijscholing:

– Leeskring Nieuwe en oude klassiekers uit de filosofie – Fernando Suárez Müller, Martien Schreurs en Laurens ten Kate
– Toneelwetten voor de werkvloer: presenteren en taalvaardigheid – Boris van der Ham
– Masterclass Retorica: De kunst van de welsprekendheid en het overtuigen in woord en schrift – Pieter Mostert
– Masterclass Mediation: Begeleiding van onderhandelingen en conflictbemiddeling – IKV PAX Christ