Essays en lezingen

Verandering als voorwaarde voor continuïteit

Verandering als voorwaarde voor continuïteit – Een korte vergelijking tussen de complexiteit van stabiele organisatieculturen en de Canto Ostinato

Dieuwke van der Wal

Culturen zijn in beweging; zo beschermen zij hun eigen voortbestaan. Organisaties zijn vaak op zoek naar verandering omdat zij bepaalde dingen niet willen zien veranderen; zoals hun winstgevendheid, marktaandeel of competenties. De motivatie om veranderingen aan te brengen is dus het voorkomen van verandering. Om een stabiele en evoluerende organisatiecultuur en -identiteit te hebben, is het dus van belang dat verandering met continuïteit wordt verzoend (Trompenaars en Woolliams, 2002).

Dit doet me denken aan complexe muziekstukken die een duidelijke identiteit herbergen, zoals de Canto Ostinato van Simeon ten Holt. De verandering van maten, noten en klanken maakt dat er een herkenbare identiteit ontstaat die continue is en boeit. Als er geen verandering in het stuk zou zijn, en steeds maar een zelfde toon, noot of maat gespeeld zou worden, dan zou de muziek snel niet meer boeien. De aandacht zou wegsterven.

Juist door verandering wordt er een continuüm gecreëerd en het eigen voortbestaan veiliggesteld, of dat nou in bedrijfsvoering of in de kunsten is.

 

Literatuurverwijzing:
Trompenaars, F. en Woolliams, P. (2002) A new framework for managing change across cultures, Journal of Change Management, 3:4, 361-375, DOI: 10.1080/714023847