Nous

NOUS. Zo heet mijn praktijk. Een moeilijk uit te spreken woord; Is het nou Noes, of Nou, of Noe? Hoe gek deze praktijknaam op het eerste oog mag zijn: De betekenissen van Nous vatten mijn doelstellingen en werkwijze goed samen.

Nous is het allereerste abstracte begrip dat geïntroduceerd is in de filosofie, door de Griekse filosoof Anaxagoras. In de loop van de tijd hebben verschillende filosofen verschillende betekenissen aan het woord Nous gegeven. Maar Nous heeft altijd te maken met de manier van denken die aan het werk is wanneer je de dingen helder en geordend kunt zien, na een periode van chaos. Je ziet het begrip terug bij Plato en Aristoteles. Homerus gebruikte het woord om er het denken in het algemeen mee aan te duiden. Anno nu verstaan we onder Nous de intellectuele intuïtie die aan het werk is wanneer dingen ineens begrepen worden. Het is de ervaring van plots een idee ‘zien’; iets zomaar ineens begrijpen. Het ‘Aha!’-moment, zou je kunnen zeggen.

In het begrip Nous komen twee belangrijke dingen samen: het denken en het toeval. Deze twee spelen een grote rol bij het vinden van antwoorden op levensvragen. Ik help je bij het stellen van de juiste vragen en het leren aannemen van een houding waarin je je durft te laten verrassen door het toeval. Hierdoor ontstaat Nous: Het aha-moment – inzicht en helderheid in een bepaald vraagstuk na een periode van chaos. En dat is precies het doel van mijn onderwijs, training en coaching. Je krijgt hierdoor het zelfvertrouwen en de vaardigheden om uitdagingen in je leven of werk aan te gaan.

Ten slotte betekent ‘Nous’ ook ‘wij’ in het Frans. Het woordje ‘Wij’ is zo belangrijk omdat we het samen doen: Via dialoog, reflectie, samenwerkend leren en activerende en constructieve werkvormen leren leerlingen, studenten, coachees en trainees in wisselwerking met elkaar en met mij, van elkaar en van mij.

Dieuwke van der Wal