Uit de lespraktijk

Filosofische vragen van kinderen naar aanleiding van een oeroud verhaal

In de brugklas lees ik deze week het oeroude verhaal Genesis 3:1-24 voor. Voordat we beginnen vraag ik aan de kinderen na te denken over of ze wel eens iets hebben gedaan wat niet mag en waarom ze dat dan deden, en daarover te delen met hun buurman wat ze willen. Gegiechel alom. “…En leverde je dat wat goeds op of niet?” Fronsen, de meningen zijn verdeeld.

Dan start het verhaal. God heeft de mens en zijn vrouw in de prachtige Tuin van Eden geplaatst waar ze van alle bomen mogen eten, behalve van de boom van goed en kwaad en de boom van eeuwig leven. De sluwe slang zegt tegen de vrouw dat ze prima van de boom van goed en kwaad kan eten omdat haar de ogen dan zullen opengaan en ze wijsheid zullen hebben zoals de goden. Ze doen het, de vrouw plukt een paar vruchten en geeft ze aan haar man. Ze eten ervan en zien dat ze naakt zijn; ze schrikken en bedekken zich met vijgenbladeren. God wandelt door de Tuin en roept de mens, maar ze komen niet omdat ze zich schamen voor hun naaktheid. God wordt boos omdat ze toch van de boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten. Hij verbant de mens en zijn vrouw uit de Tuin, waarna Hij ze vervloekt en sterfelijk maakt – een erg spannend verhaal.

Daarna gaan de leerlingen nadenken over of het beter is om de waarheid te kennen, ook al wordt je leven daardoor moeilijker, of dat het beter is om niets te weten en niets te vragen en geen moeilijkheden te krijgen. En ze bedenken of ze zelf liever kennis van goed en kwaad of eeuwig leven zouden hebben, en waarom. En ze denken na over de vraag ‘Als jij God een vraag mag stellen over dit verhaal, wat zou die vraag dan zijn?’

Daar komen de meest prachtige antwoorden uit. “Wat denkt U over mensen die niet of anders geloven?”, “Waarom helpt U mensen terwijl niemand U helpt?” “Waarom kan ik niet goed in alles zijn?” “Waarom mochten andere mensen niet voor eeuwig leven en U wel?” “Waarom kan je niet zorgen dat iedereen gelukkig is?” “Is de Tuin van Eden nog steeds ergens op aarde?” – Mooie input voor filosofische gesprekken de volgende les.