Lessen en dialogen

Ik geef lessen en dialogen over levensbeschouwing, ethiek en filosofie. Dit doe ik volgens de grondslagen van de LEF-methode. Deze is gebaseerd op ervaringsgericht onderwijs en samenwerkend leren. Zie www.LEFonderwijs.nl

Trainingen

Ik geef trainingen in pedagogiek, didactiek, reflectievaardigheden en gespreksvaardigheden zoals filosofische onderzoeks- gesprekken, klassengesprekken en interlevensbeschouwelijke dialoog.

Coaching

Via werkvormen uit de praktische filosofie, ethiek en humanistische psychologie begeleid ik bij dilemma's, zingevingsvraagstukken en vraagstukken naar humaniteit in persoonlijke relaties en organisaties. Ik ben hiertoe opgeleid aan de Universiteit voor Humanistiek.

Onderwijsontwikkeling

Ik ontwerp al mijn werkvormen zelf. Ik kan jou ook helpen bij het ontwerpen van eigen lesmateriaal, of het personaliseren van standaard lesmethoden richting sociaal emotionele ontwikkeling en morele vorming van leerlingen.

Auteur

Ik schrijf artikelen, essays en opiniestukken over levensbeschouwing, didactiek en pedagogiek. Zien waar ik mee bezig ben geweest? Zie mijn ervaring of schrijfwerk.

Redacteur

Ik ben adviseur en redacteur van didactische en pedagogische publicaties van politici, onderwijsorganisaties, docenten en journalisten. Zien waar ik aan heb gewerkt? Zie mijn ervaring.

Referenties

Dieuwke heeft mij geïnterviewd voor De Proefplaats. Ze stelde tijdens het gesprek hele goede vragen die van veel inzicht getuigden. Kritisch op een mooie, vriendelijke opbouwende manier. Het verslag dat ze hiervan maakte is een uitstekend en helder verslag. En goed geschreven bovendien.

Dr. Vincent Duindam – Docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht bij de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen

Dieuwke is in staat tot gedegen interpersoonlijke bestaansethische reflectie als wel systematisch didactische reflectie. Dieuwke is initiatiefrijk en haar denken ten aanzien van het ontwerpen van lesformats is innoverend.

Bianca Lugten – Docent Praktische Humanistiek, in het bijzonder Reflectievaardigheden

“Bedankt voor je openheid en eerlijkheid en het delen van je kennis. Luisteren zonder oordelen, mooi!” – Judith

“Het onderwerp sloot aan en gaf ‘labels’ aan hoe ik al naar dingen keek. Vooral in mijn persoonlijke ontwikkeling kan ik mijzelf hiermee rijker maken.” – Gido

“Bedankt voor de les en de inzichten in het humanisme. Zeker stof om over na te denken!” – Yara

“Dankjewel voor de kennis en de verhalen. Dit was de eerste stroming waar we ons in konden vinden.” – Eva en Maike

“Bedankt voor het wijzen op mijn richting!” – Nelleke

“Bedankt voor de les over humanistisch onderwijs. Het heeft mij bewust aan het denken gezet en geeft nieuwe inzichten.” – Iris

“Jouw voorbeelden en toelichtingen zorgden voor een soort herkenning. Bedankt.” – Jasmijn

Studenten van de Saxion Hogeschool pabo

Ik ken Dieuwke van de gastlessen over humanisme die zij geeft op de Saxion Hogeschool Deventer. Wanneer de studenten van haar afscheid nemen met de volgende woorden: “Bedankt voor je openheid en eerlijkheid en het delen van je kennis”: “luisteren zonder oordelen, mooi!”: “Je gaf ‘labels’ aan hoe ik al naar dingen keek”: “Stof tot nadenken”: “Je verhalen zorgden voor herkenning”; dan ben je volgens mij wel goed bezig. Dieuwke is in staat om vanuit haar visie en levenswijze het humanisme goed neer te zetten.

Jos van Remundt – Docent levensbeschouwing, religiewetenschappen en filosofie op de Saxion Hogeschool Deventer

Ik heb Dieuwke leren kennen als een gedreven organisator met bijzondere communicatieve skills. Zij is in staat complexe vraagstukken terug te brengen tot praktische handvaten, waardoor mensen een stap in hun leven kunnen zetten.

Rolf van der Mije – Loopbaancoach en organisatieadviseur

Bij De Proefplaats heb ik Dieuwke leren kennen als een gedreven young professional die in alles wat ze doet de kwaliteit voorop heeft staan. Ze is daadkrachtig en resultaatgericht vanuit een luisterende en open houding, steeds bereid om te leren. Ik kan haar van harte aanbevelen.

Bas Poppe – Veranderkundige en coach

Dieuwke neemt haar rol (en volgens mij alles wat ze doet) heel serieus. Ze bereidt zich grondig voor en kijkt steeds of haar onderwijs en de uitvoering daarvan nog beter zou kunnen. Ze verzorgt de werkvormen keurig. Ze komt met eigen ideeën en voert die goed uit. Voor zover ik er inzage in heb, is de feedback van studenten die ze heeft ontvangen ook altijd positief geweest. Haar zelfonderzoekende houding is te prijzen. Ze is analytisch sterk en maakt goed gebruik van bronnen.

Lotte Huijing – Docent Praktische Humanistiek, in het bijzonder Groepsdynamica

Dieuwke is een hele prettige collega, kan goed in een team werken en is altijd bereid te helpen. Dieuwke komt niet over als iemand die ergens voor terugdeinst en pakt graag aan.

Pieter Vorage – Eindredacteur Algemene redactie Radio M Utrecht/RTV Utrecht

Contact

Momenteel neem ik geen nieuwe opdrachten aan. Wil je me toch graag iets vragen? Dat kan via het formulier hiernaast.

Bedrijfsnaam: NOUS
KvK-nummer: 62222236

Ik ben aangesloten bij Plein H,
de beroepsvereniging voor zelfstandig humanistici.