Uit de lespraktijk

Salam aleikum

Posted on

Ik geef iedere week moreel vormend onderwijs op een school voor kinderen die nieuw zijn in Nederland. Ze komen uit alle windstreken van de wereld. In mijn lessen leren ze iedere week de wereld ontdekken via ervaringsgericht onderwijs met gastdocenten die werken in vormende vakken als journalistiek, recht, geneeskunde en beeldende kunst. We starten iedere […]

Essays en lezingen

Over de waarde van levensbeschouwing en filosofie in het openbaar onderwijs

Posted on

| Speech voor de diploma-uitreiking Bevoegdheid Levensbeschouwelijke Communicatie/Filosofie, Pabo Saxion Hogeschool, op 22 juni 2016 | Beste studenten, Vandaag is een bijzondere dag voor jullie. Jullie hebben je diploma behaald om het vak Levensbeschouwelijke Communicatie en Filosofie te kunnen doceren op basisscholen. En daarmee zijn jullie stuk voor stuk toegerust om een hele belangrijke taak […]

Essays en lezingen

Wie nergens voor staat, valt voor alles

Posted on

| Een reactie op de reflectie van een student van de Saxion Hogeschool Pabo, die zich na een interlevensbeschouwelijke dialoog waarin ik het humanisme vertegenwoordig afvraagt: “Waarom moet het een naam hebben?” | Een student van de Saxion Hogeschool Pabo reflecteert op de interlevensbeschouwelijke dialogen van februari 2016 waarin ik het humanisme vertegenwoordig: “Humanist. Ik […]

Essays en lezingen

Gelijkheid raakte ondergeschikt

Posted on

Over autonomie en gelijkwaardigheid in het eerste scheppingsverhaal en macht in het tweede scheppingsverhaal – en de dominantie van het tweede scheppingsverhaal in ons moderne mensbeeld, wereldbeeld en godsbeeld. De bijbel kent twee scheppingsverhalen. Beiden zijn te vinden in het boek Genesis, hoofdstuk 1 t/m 3 . Deze twee verhalen staan dicht op elkaar in […]